Spesifikke regler for The Studio-konkurransen

1. Denne kampanjen er åpen for beboere i Australia, Belgia, De forente arabiske emirater, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Luxembourg, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Saudi-Arabia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige og Tsjekkia som er 16 år eller eldre ("Kvalifiserte personer").

2. Denne kampanjen begynner den 13. april 2011 fra det tidspunktet som [The Studio-temaet] er tilgjengelig for kjøp fra PlayStation®Store og avsluttes klokken 13.00 (norsk tid) den 11. mai 2011 ( "Kampanjeperioden").

3. For å være kvalifisert til å motta en digital t-skjorte i PlayStation®Home ("T-skjorten") uten ekstra kostnader må Kvalifiserte personer gjøre følgende i løpet av Kampanjeperioden:

(i) opprette eller ha en Sony Entertainment Network master account (Sony Entertainment Network hovedkonto), og

(ii) kjøpe et [The Studio-tema] fra PlayStation®Store.

4.Bredbåndstilkobling til Internett er påkrevd. Kvalifiserte personer er ansvarlige for utgifter forbundet med bredbåndstilkobling. Registrering for PSN krever foreldresamtykke for Kvalifiserte personer under 18 år og er underlagt godkjenning av PSN Terms of Service and User Agreement (servicebetingelsene og brukeravtalen) og Privacy Policy (retningslinjene for personvern).

5. T-skjorten blir automatisk tilgjengelig fra den Kvalifiserte personens PlayStation®Home-invetarliste.

6. Arrangøren forbeholder seg retten til å diskvalifisere personer som ikke handler i henhold til disse vilkårene og betingelsene eller meningen med kampanjen.

7. Arrangøren er ikke ansvarlig for Kvalifiserte personer som ikke oppretter eller logger på sin Sony Entertainment Network account (Sony Entertainment Network-konto) eller PlayStation®Home som et resultat av feil på den Kvalifiserte personens tredjepartsnettverk, maskinvare eller programvare.

8. Arrangøren forbeholder seg retten til å endre eller avlyse denne kampanjen eller å oppdatere og/eller endre vilkårene og betingelsene hvis noe uforutsett skulle skje.

9. Disse vilkårene og betingelsene er underlagt engelsk lovgivning, og domstolene i England og Wales skal ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon.

10. Arrangøren er: PlayStation Network Europe Limited med adresse 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.