Ratchet & Clank™: All 4 One Skins-konkurranse

Del A: Deltakerkriterier og betingelser

1. Denne Konkurransen er åpen for beboere i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike som er 7 år eller eldre.

2. Hvis du er mellom 7 og 17 år gammel, må du ha samtykke fra foreldrene dine eller vergen din for å delta i denne Konkurransen.

3. Du kan kun delta i denne Konkurransen i følgende periode: 19.04.11 klokken 15:00 norsk tid ("Åpningsdatoen") og 29.04.11 klokken 15:00 norsk tid ("Sluttdatoen").

Del B: Påmeldingsmetode og utvalg

 4. For å delta i denne Konkurransen må du gå til http://eu.playstation.com/psn/competitions ("Nettstedet"). En mal som består av to figurer fra Ratchet & ClankTM: All 4 One("Spillet"), blir tilgjengelig i svart/hvitt (Qwark og Dr Nefarious), og denne må du laste ned. Du må deretter fargelegge de to malene, skanne eller lagre de ferdige designene ("Designene"), gå tilbake til Nettstedet, laste opp designene dine og levere deltakerskjemaet. Legg merke til at figurene Ratchet og Clank også blir tilgjengelige for fargelegging, men disse figurdesignene kan ikke leveres til Konkurransen. I løpet av påmeldingsperioden vil du bli bedt om å angi navn, e-postadresse, land, fødselsdato og kjønn og godta disse Spesifikke reglene.

5. Designene må være i JPG-format, og filstørrelsen på de to bildene kan sammenlagt ikke være større enn 3 MB. Du må også sørge for at bidraget ditt samsvarer med del 7 og 8 i de Generelle reglene.

6. Det blir to vinnere, én for hver figur. Vinnerne vil være de personene som har en Design som dommerne anser som den beste Designen til å bruke i Spillet. Det er ikke mulig å vinne for mer enn én av figurene. Dommeren vil være uavhengig av Arrangøren. Avgjørelsen til dommeren er endelig.

7. Denne kampanjen er begrenset til ett bidrag per person.

8. Vinnerne blir valgt ut 6. mai 2011.

9. Vinnerne blir varslet via e-post i løpet av 12 dager etter Sluttdatoen og må gjøre krav på premien via e-post i løpet av 3 uker etter varslingen. Hvis du er mellom 7 og 17 år gammel, må foreldrene dine eller vergen din bekrefte via e-post at de har godtatt at du deltar i konkurransen på grunnlag av disse reglene og for å vinne premien.

Del C: Premien

10. Premien er at hver vinners Design blir inkludert i Spillet (som kommer ut senere i år). Legg merke til at hver vinner bare får én av Designene sine inkludert i Spillet selv om bidragene innholder Design av to figurer.

Del D: Offentliggjøring

11. Arrangøren kan, etter eget skjønn, publisere vinnernes navn og bostedsland på Arrangørens nettsted(er). Vinnernes opplysninger (navn og land) blir gjort tilgjengelig for de som legger ved et forhåndsfrankert brev merket med Ratchet & ClankTM: All 4 One til følgende adresse: Sony Computer Entertainment Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom i løpet av 10 uker etter sluttdatoen som er spesifisert ovenfor.

Del E: Generelt

12. Generelle regler gjelder også for denne Konkurransen. Du kan klikke her for å se de generelle reglene.

13. Du samtykker i at Arrangøren, i henhold til del 15 i de Generelle reglene, eier Designene dine og kan bruke Designene dine slik Arrangøren ønsker det, inkludert for bruk i Spillet og i den hensikt å promotere, markedsføre og reklamere Spillet og PlayStation-merkenavnet.

14.  Arrangøren kan diskvalifisere deg fra Konkurransen eller trekke tilbake premier hvis du:

      a.  ikke oppfyller alle de relevante deltakerkriteriene

      b.  gir Arrangøren uriktige, unøyaktige eller villedende informasjon

      c.  ikke følger disse Spesifikke reglene og/eller de Generelle reglene

15. Disse Spesifikke reglene er underlagt lovene i England og Wales, og domstolene i England og Wales skal ha eksklusiv jurisdiksjon.

Arrangøren:

Sony Computer Entertainment Europe Limited med adresse 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.