Spesifikke regler for "Kostnadsfri 180 dagers Music Unlimited-abonnementkupong #[1]konkurranse

Vilkår og betingelser

1. "Kostnadsfri 180 dagers Music Unlimited-abonnementkupong #[1]"-konkurransen ("Konkurransen") er åpen for personer som er 18 år eller eldre i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Spania, Storbritannia, Sverige og Tyskland ("Deltakerland"), bortsett fra ansatte, agenter, leverandører eller konsulenter hos Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper eller andre som er profesjonelt knyttet til Konkurransen ("Deltakere").

2. Konkurransen åpnes for bidrag [17/05/13] klokken 10.00 (norsk tid) ("Åpningsdatoen") og avsluttes [31/05/13] klokken 00.59 (norsk tid) ("Sluttdatoen"). Perioden fra Åpningsdatoen og frem til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Konkurranseperioden".

3. Denne Konkurransen er kostnadsfri å delta i, og ingen kjøp av noe slag er nødvendig.  Internett-tilgang er nødvendig for å delta i Konkurransen, og Deltakerne er ansvarlige for Internett-tilgang og/eller eventuelle nedlastingsgebyrer.

4. For å delta i Konkurransen må Deltakerne godta og følge disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår").

5. For å delta i Konkurransen må Deltakerne fullføre følgende trinn i løpet av Konkurranseperioden:

a)     Hvis de ikke allerede har en Sony Entertainment Network ("SEN") (tidligere kjent som PlayStation®Network)-konto, kan de opprette en med PlayStation®-systemet eller online på https://account.sonyentertainmentnetwork.com/pc/reg/account/create-account!input.action?service-entity=psn;

b)    Gå til PlayStation®-bloggen på http://blog.eu.playstation.com ("Blogg");

c)     Logge på SEN-kontoen;

d)    Klikke på blogginnlegget på http://blog.eu.playstation.com

e)     I "Leave a Comment"-boksen på slutten av blogginnlegget svare på følgende spørsmål ("Spørsmål") og klikke på "Submit":

6. Registrering for SEN og Music Unlimited-abonnement er underlagt godkjennelse av SEN Terms of Service and User Agreement (Tjenestevilkårene og Brukeravtalen) og SEN Privacy Policy (Personvernerklæringen).

7. Hver Deltaker kan sende inn flere Konkurransebidrag ved å komme med flere kommentarer som svar på Spørsmålet, men hver Deltaker vil bare kunne vinne én (1) Premie (som definert nedenfor). Deltakerne som tidligere har vunnet en premie via en lignende "Kostnadsfri 180 dagers Music Unlimited-abonnementkupong"-konkurranse på Bloggen, vil ikke kunne vinne en Premie i denne Konkurransen.

8. Hver Deltaker må følge de generelle reglene og spesielt delene 7 og 8.  I tillegg kan ikke bidragene inneholde:

 

a)             pornografisk eller seksuelt innhold.

b)            grovt, støtende eller hatsk innhold.

c)             trakasserende eller nedsettende innhold.

d)            innhold som går utover personvernet eller sikkerheten til deg selv eller andre.

e)             innhold som er diskriminerende på bakgrunn av kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, religion, etnisk opphav eller nasjonalitet.

f)             voldelig eller farlig oppførsel, og/eller

g)            spam, annonser eller annen reklame

9. Hver Deltaker godtar å gi Arrangøren en ikke-eksklusiv, royaltyfri rett til å bruke bidrag til kampanjer og andre formål som er relatert til Konkurransen, på alle medier, inkludert onlineplattformer som er under deres kontroll.

10. Alle bidragene må være helt originale slik at de ikke bryter med tredjeparters opphavsrett.  Arrangøren tar ikke på seg ansvar for Deltakere som overser disse Vilkårene, og hver Deltaker godtar å holde Arrangøren skadesløs mot eventuelle krav som oppstår fra tredjeparter på grunn av brudd på disse Vilkårene.

11. Det vil være én (1) vinner ("Vinner"). Vinneren er den Deltakeren som sender inn det mest kreative svaret på Spørsmålet ved å svare på Blogginnlegget, og Vinneren velges ut av en uavhengig dommer etter eget skjønn. Avgjørelsen til dommeren er endelig.

12. Arrangøren må gi Vinneren beskjed via e-post (til den e-postadressen som er knyttet til Vinnerens SEN-konto) i løpet av én (1) uke etter Sluttdatoen.

13. For å gjøre krav på Premien må Vinneren svare på Arrangørens e-postmelding i løpet av én (1) uke etter Arrangørens utsendte e-post ved å oppgi fullt navn, fødselsdato og bostedsland.

14. Vinneren vinner en kupong for et 180-dagers Premium Plan-abonnement på Music Unlimited-applikasjonen ("Premie") til en verdi av ca.:

 

a)     GBP 59,94;

b)    EUR 59,94;

c)     DKK/SEK/NOK 539,94;

d)    AUD 77,94; og

e)     NZD 83,94.

15. Premien må løses inn i løpet av seks måneder etter datoen som den ble utstedt til Vinneren på. Premien kan løses inn via en Sony-kompatibel enhet med Internett-tilkobling (som en PC, Mac, Sony Internet TV, PlayStation®3, PlayStation®Vita, Android- eller iOS-enheter) ved å fullføre følgende trinn:

a)     For Android-applikasjoner:

                                          i.    Laste ned Music Unlimited-applikasjonen for Android;

                                         ii.    Logge på Music Unlimited Android-applikasjonen med SEN-kontoen;

                                        iii.    Velge Menu-knappen (Meny) øverst i høyre hjørne;

                                        iv.    Velge Settings (Innstillinger) og klikke på Reedem Codes (Innløs koder); og

                                         v.    Angi kupongkoden og klikke på Continue (Fortsett) etterfulgt av Redeem Item (Innløs element).

b)    For alle andre enheter (inkludert iOS-applikasjoner):

                                          i.    Gå til https://music.sonyentertainmentnetwork.com/;

                                         ii.    Logge på Music Unlimited-applikasjonen med SEN-kontoen;

                                        iii.    Velge Account Information (Kontoinformasjon) og klikke på fanen Account (Konto);

                                        iv.    Velge Redeem Prepaid Card (Løs inn forhåndsbetalt kort) fra menyen;

                                         v.    Angi kupongkoden og klikke på Continue (Fortsett) etterfulgt av Redeem Item (Innløs element).

                                        vi.    Hvis du bruker en iOS-enhet, kan du laste ned iOS Music Unlimited-applikasjonen fra iTunes App Store og logge på med SEN-kontoen. Kupongen vil automatisk tildeles SEN-kontoen når de Internett-baserte trinnene ovenfor er fullført.

16. Premien kan løses inn av nye eller eksisterende abonnenter for Music Unlimited-applikasjonen. For nye abonnenter kreves ingen debet- eller kredittkortinformasjon for å registrere seg for Music Unlimited-applikasjonen. På slutten av perioden som dekkes av kupongen, vil abonnementet avsluttes med mindre abonnenten kjøper et betalt abonnement på Music Unlimited eller aktiverer et nytt forhåndsbetalt kort. For eksisterende Music Unlimited Access Plan- eller Premium Plan-abonnenter vil kupongen tildeles den eksisterende kontoen og bli gjeldende på slutten av nåværende abonnementsperiode. På slutten av perioden som dekkes av kupongen, vil abonnementet gå tilbake til forrige abonnement med mindre abonnenten oppgraderer/nedgraderer eller aktiverer et nytt forhåndsbetalt kort. Deltakerne må lese de fullstendige tjenestevilkårene på http://www.sonyentertainmentnetwork.com/no-no/servicebetingelser/ (spesielt del 10.b)).

17. Premiene må godtas slik de er oppgitt, og kan ikke utsettes, selges eller overføres til en annen person. Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en premie av lignende verdi.

18. Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

19. Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

20. Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Konkurransen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

21. Arrangøren kommer i rimelig grad til å prøve å sende, via e-post til e-postadressen som er tilknyttet Vinnerens SEN-konto, Premien til Vinneren i løpet av tretti (30) dager etter at de har mottatt Vinnerens opplysninger.

22. Hvis premien ikke fungerer som den skal når den er mottatt, må Arrangøren varsles skriftlig i løpet av sju (7) dager etter leveringsdatoen, hvis ikke anses Premien som godtatt slik den ble levert.  Dette påvirker ikke Vinnerens lovbestemte rettigheter (hvis noen er aktuelle).

23. Hver Vinner godtar å delta i reklametiltak som kreves av Arrangøren.

24. Arrangøren kan etter eget skjønn publisere Vinnerens navn på Arrangørens nettsted(er). Navnet på Vinneren blir på rimelig forespørsel gjort tilgjengelig til de som sender et brev vedlagt en frankert og adressert konvolutt merket Free 180 Day Music Unlimited Subscription Voucher #[1] til følgende adresse: Sony Network Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom i løpet av seks (6) uker etter Sluttdatoen.

25. Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag eller levere en Premie.

26. Generelle regler gjelder for denne Konkurransen. Du kan klikke her for å se de generelle reglene.

27. "Arrangøren" er: Sony Network Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

28. Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.