Spesifikke regler for "Vinn en tur til Hollywood med Smurfs 2"-konkurransen

Vilkår og betingelser

 

1.             "Vinn en tur til Hollywood med Smurfs 2"-konkurransen ("Konkurransen") er åpen for personer som er 7 år eller eldre, og som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Spania, Storbritannia, Sverige og Tyskland ("Deltakerland"), bortsett fra ansatte, agenter, leverandører og konsulenter hos Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper og andre som er profesjonelt knyttet til Konkurransen ("Deltakere").

 

2.             Konkurransen skal foregå i to Konkurranseperioder (som definert nedenfor).

 

a)   Konkurransen åpnes for bidrag 24.07.2013 klokken 13.00 (norsk tid) ("Første rundes åpningsdato") og avsluttes 08.08.2013 klokken 00.59 (norsk tid) ("Første rundes sluttdato") i følgende Deltakerland:

                          i.    Belgia;

                         ii.    Frankrike;

                        iii.    Tyskland;

                        iv.    Nederland;

                         v.    Polen;

                        vi.    Spania; og

                       vii.    Storbritannia.

 

b)   Konkurransen åpnes for bidrag 04.09.13 klokken 13.00 (norsk tid) ("Andre rundes åpningsdato") og avsluttes 19.09.2013 klokken 00.59 (norsk tid) ("Andre rundes sluttdato") i følgende Deltakerland:

                          i.    Australia;

                         ii.    Danmark;

                        iii.    Finland;

                        iv.    New Zealand;

                         v.    Norge; og

                        vi.    Polen

 

3.             Perioden fra Første rundes åpningsdato til og inkludert Første rundes sluttdato skal refereres til som "Første rundes konkurranseperiode". Perioden fra Andre rundes åpningsdato til og inkludert Andre rundes sluttdato skal refereres til som "Ande rundes konkurranseperiode". I disse vilkårene betyr "Konkurranseperiode" enten Første rundes konkurranseperiode eller Andre rundes konkurranseperiode ut fra hva som er nevnt i konteksten.

4.             Denne Konkurransen er kostnadsfri å delta i, og ingen kjøp av noe slag er nødvendig.  Ved å delta i denne Konkurransen godtar Deltakerne og følge disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår").

 

5.             For å delta i Konkurransen må Deltakerne fullføre følgende trinn i løpet av Konkurranseperioden:

a)      Gå til PlayStation®-konkurransenes nettsted på

        eu.playstation.com/psn/competitions;

b)      Klikke på koblingen til "Vinn en tur til Hollywood med Smurfs 2"-konkurransen;

c)      Angi e-postadressen i det tilgjengelige feltet;

d)      Klikke på "Start" for å begynne Smurfs 2-bildeoppgaven ("Oppgave");

e)      Fullføre Oppgaven så raskt som mulig og klikke på "Send inn" når det er ferdig for å stoppe tiden; og

f)       Angi følgende opplysninger i de tilgjengelige feltene og klikke på "Send inn:"

                              i.         bekreftelse av e-postadresse;

                             ii.         fullt navn;

                            iii.         fødselsdato; og

                           iv.         bostedsland.

 

6.             Hver Deltaker kan bare sende inn ett (1) bidrag og bare vinne én (1) Premie (som definert nedenfor).  Arrangøren forbeholder seg retten til å diskvalifisere et Bidrag hvis Arrangøren har grunn til å mistenke at Deltakeren har deltatt i Konkurransen med flere eller falske e-postadresser, eller på andre måter vært uærlig eller jukset.

 

7.             Det vil være én (1) vinner ("Vinner"). Vinneren blir den Deltakeren som fullfører Oppgaven på raskeste tid. Hvis flere enn én Deltaker fullfører Oppgaven på samme tid, blir Deltakerne bedt om å fullføre en ny Oppgave. Hvis det fremdeles er uavgjort, skal denne prosessen gjentas til én Vinner står igjen. 

 

8.             Arrangøren skal gi Vinneren beskjed via e-post til e-postadressen som Vinneren oppga på begynnelsen av oppgaven, i løpet av tre (3) uker etter Andre rundes sluttdato.

 

9.             For å gjøre krav på Premien må Vinneren svare på Arrangørens e-post i løpet av fjorten (14) dager etter at Arrangøren sendte e-posten ved å oppgi fullt navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og navnet på de tre (3) utvalgte vennene ("Venner"). Minst én (1) av Vinneren og Vennene må være 21 år eller eldre.

 

10.          Vinneren vinner følgende premie ("Premie"):

a)      En blå PlayStation®3-konsoll på 500 GB;

b)      Flybilletter tur/retur på økonomiklasse til Vinneren og Vennene fra Vinnerens hjemland til en flyplass i eller i nærheten av Los Angeles i USA ("LA-flyplass"), på datoer valgt ut av Vinneren (det kan hende det ikke er direkteruter, og både flyvningene og datoene er underlagt restriksjonene i henhold til punkt 13 nedenfor);

c)      Tre (3) netters opphold i et dobbeltrom på Andaz Hotel, West Hollywood ("Hotell") med minibar og frokost inkludert på datoer valgt ut av Vinneren (i henhold til restriksjoner under punkt 13 nedenfor);

d)      En to (2) timers omvisning på Sony Pictures Animation Studio ("Omvisning");

e)      Reiseforsikring (i henhold til del 19 nedenfor); og

f)       GBP 250 til måltider, drikke, tips, transport (annet enn transporten som er inkludert ovenfor) og lommepenger under oppholdet.

 

11.          Vinneren blir kontaktet av et tredjeparts byrå, Imagination Marketing Systems Limited ("Byrå") i løpet av én (1) uke etter datoen da Vinneren sendte bekreftelse om sine opplysninger til Arrangøren for å planlegge reisen og annen premielogistikk. Byrået kan ta kontakt med Vinneren for å diskutere passende reiseruter (for eksempel foretrukket flyplass for avreise og flytider), men alle flyvninger og hotell- og transportavtaler blir gjort etter Byråets og/eller Arrangørens skjønn.

 

12.          Vinneren og Vennene må fylle ut et informasjons- og premiegodkjennelsesskjema og sende kopier av passene sine til Byrået, slik at Byrået kan foreta nødvendige bestillinger.  På Byråets forespørsel må Vinneren oppgi flere personlige opplysninger (om seg selv og Vennene) som Byrået trenger.

 

13.          Premien må benyttes innen 31. juli 2014. Reisedatoer og flyvninger skal skje etter Arrangørens/Byråets skjønn (inkludert hvilke flyplasser som skal benyttes). Det vil ikke være mulig å reise i forbindelse med jul, nyttår, valentinsdagen, enkelte prisseremonier og offentlige HolHHhøytidsdager (disse bekreftes av Arrangøren/Byrået) i avreiselandet og destinasjonslandet. Vinnerne må si fra minst seksti (60) dager på forhånd om hvilke datoer de ønsker å reise på.

 

14.          Den totale verdien på Premien vil variere i henhold til hvilken transportmetode og hvilket hotell som velges, men den omtrentlige verdien på Premien er (ekskludert MVA og flykostnader):

a)   GBP 1900;

b)   AUD 3112;

c)   EUR 2186;

d)   DKK 16 302;

e)   NZD 3647;

f)    NOK 17 237;

g)   PLN 9295; og

h)   SEK 18 947;

 

Flykostnadene varierer avhengig av mange faktorer, inkludert avreiseland og bestillingsdato, og har ikke blitt inkludert i Premieverdibeløpene ovenfor.

 

15.          Vinneren er ansvarlig for alle reiseutgifter og andre utgifter som ikke er en del av Premien, inkludert, men ikke begrenset til, transport til og fra flyplassene, transport til og fra Omvisningen og måltider og drikke utover lommepengene på GBP 250 som er inkludert i Premien.

 

16.          Vinneren må oppgi gyldige opplysninger om et kreditt- eller debetkort til Hotellet under innsjekkingen som depositum.

 

17.          Vinneren og Vennene må ha et gyldig pass med en utløpsdato som er minst seks (6) måneder etter de valgte reisedatoene. 

 

18.          Visum er Vinnerens og Vennenes ansvar. Vinneren og Vennene må gå til nettstedet https://esta.cbp.dhs.gov og fylle ut nødvendig informasjon for å kunne komme inn i USA.  Vinneren og Vennene kan ikke reise inn i USA uten å fylle ut en visumsøknad.

 

19.          Byrået sørger for grunnleggende forsikring (ekskludert eventuelle medisinske tilstander som allerede er gjort rede for) for Vinneren og Vennene før avreise.  Dekningen av reiseforsikringen er underlagt restriksjoner og vilkårene og betingelsene til forsikringsleverandøren.  Vinneren og/eller Vennene er ansvarlige for eventuelle utgifter tilknyttet forsikring av allerede redegjorte medisinske tilstander og/eller for personer som er over 65 år (hvis det er aktuelt).  

 

20.          Premiene må godtas slik de er oppgitt, og kan ikke utsettes.  Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en premie til samme verdi.

 

21.          Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

 

22.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

 

23.          Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Konkurransen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

 

24.          Byrået kommer i rimelig grad til å sende Premien til Vinneren på følgende måte:

a)      via e-post, til e-postadressen som er oppgitt av Vinneren, elektroniske billetter eller bestillingsbekreftelser for transport, reiseforsikring og opphold etter at reisedatoene har blitt bekreftet av Arrangøren/Byrået;

b)      via bankoverføring, til en bankkonto spesifisert av Vinneren, eller via sjekk sendt via registrert post, til postadressen som er oppgitt av Vinneren, GBP 250, i løpet av én (1) uke etter at reisedatoene har blitt bekreftet av Arrangøren/byrået; og

c)      via registrert post, til postadressen oppgitt av Vinneren, PlayStation®3-konsollen, i løpet av én (1) uke etter å ha mottatt Vinnerens opplysninger.

 

25.          Hvis Premien ikke fungerer som den skal eller er skadet når den ble levert, må Arrangøren varsles skriftlig i løpet av sju (7) dager etter leveringsdatoen. Hvis ikke anses Premien som godtatt slik den ble levert.  Dette påvirker ikke en vinners lovbestemte rettigheter (hvis de har noen).

 

26.          Hver Vinner godtar å delta i reklametiltak som kreves av Arrangøren.

 

27.          Arrangøren kan, etter eget skjønn, publisere Vinnerens navn på Arrangørens nettsted(er). Navnet på Vinneren blir på rimelig forespørsel gjort tilgjengelig til de som sender et brev vedlagt en frankert og adressert konvolutt merket Win a Trip to Hollywood with Smurfs 2 til følgende adresse: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i løpet av seks (6) uker etter Sluttdatoen.

 

28.          Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag eller levere en Premie.

 

29.          Vinneren kan måtte betale skatt på Premien som vinnes i henhold til skattelovene i deres jurisdiksjon.

 

30.          Vinneren samtykker, og må sørge for at Vennene samtykker, i at deres personlige opplysninger blir sendt til Byrået og overført utenfor EØS-området.

 

31.          Generelle regler gjelder for denne Konkurransen.  Du kan klikke her for å se de generelle reglene.

 

32.          Arrangøren er: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

33.          Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.