Bruksvilkår for programvare

PSP®

1. Hvem er vi?

1.1. Vi er Sony Computer Entertainment Europe Limited i 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

2. Definerte begreper
2.1. «Autoriserte systemer» betyr et hvilket som helst av PS one-, PlayStation®2-, PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita- og PlayStation®4-systemene.

2.2. «Programvare» betyr PlayStation-spill- og applikasjonsprogramvare som er utviklet for bruk på ett eller flere av de Autoriserte systemene.

3. Når gjelder disse bruksvilkårene for programvare?
3.1. Våre bruksvilkår for programvare («Vilkår») gjelder for din bruk av all programvare på Autoriserte systemer.

4. Programvare lisensieres
4.1. All Programvare lisensieres, den selges ikke, noe som betyr at du skaffer deg retten til å bruke Programvaren som beskrevet i disse Vilkårene, men du blir ikke eier av Programvaren. Hvis du ikke overholder disse Vilkårene kan vi avslutte din Programvarelisens, noe som betyr at du ikke lenger vil ha rett til å bruke Programvaren.

5. Hvem lisensierer Programvaren til meg?
5.1. Det finnes to typer Programvare:
5.1.1. programvare som utgis og lisensieres til deg av oss, og
5.1.2. programvare som utgis og lisensieres til deg av andre selskaper.

5.2. Utgiveren er identifiser enten:
5.2.1. på esken - for programvare på en fysisk disk som en DVD, Blu-ray Disc eller et PS Vita-kort («Diskbasert programvare»), eller
5.2.2. i produktbeskrivelsen - for programvare du laster ned fra PlayStation®Store, Sony Entertainment Networks nettbutikk eller fra andre digitale butikker som vi godkjenner fra tid til annen («Programvarenedlastninger»).

5.3. Hvis vi er utgiverne av Programvaren, gir vi deg lisens til å bruke den i henhold til disse Vilkårene og eventuelle andre, spesifikke vilkår vi forteller deg om angående bestemt Programvare.

5.4. Hvis et annet selskap er utgiveren av Programvaren, gir de deg lisens til å bruke den i henhold til vilkår som inkluderer, men ikke nødvendigvis er begrenset til, disse Vilkårene. Det er mulig at det aktuelle selskapet forteller deg om andre vilkår du må overholde angående bruk av selskapets Programvare, og i slike tilfeller gjelder de aktuelle vilkårene i tillegg til disse Vilkårene, ikke i stedet for dem. Dersom det skulle finnes konflikt mellom ekstravilkårene og disse Vilkårene, gjelder disse Vilkårene.

6. Begrensninger for din bruk av Programvare
6.1. Din lisens til å bruke Programvaren er en ikke-eksklusiv lisens som ikke kan overføres, til bruk av Programvaren bare til privat bruk på de relevante Aurtoriserte systemene (som angitt på esken for Diskbasert programvare, i produktbeskrivelsen for Programvarenedlastninger eller på annen måte meldt fra til deg fra oss fra tid til annen) og bare i Europa, Midtøsten, Afrika, India, Russland og Oceania.

6.2. Du må ikke bruke Programvaren kommersielt, kringkaste den, ta penger for bruk av den eller utføre noen annen offentlig opptreden av den uten uttrykkelig tillatelse fra oss og, hvis utgiveren er et annet selskap, også fra utgiveren.

6.3. Du må ikke leie ut, lease, underlisensiere, publisere, modifisere, tilpasse eller oversette noen del av Programvaren.

6.4. Du må ikke emulere Programvaren.

6.5. Så langt det er tillatt ved lov, må du ikke tilbakevikle, dekompilere eller demontere noen del av Programvaren, eller skape deriverte verk, eller på annen måte forsøke å opprette kildekode fra Programvarens objektkode.

6.6. Du må ikke bruke noen midler til å omgå eller deaktivere krypterings-, sikkerhets- eller autentiseringsmekanismer for de Autoriserte systemene eller til å få tilgang til eller forstyrre kontoer, systemer, maskinvare, programvare, tjenester eller nettverk tilknyttet Sony Entertainment Network.

7. Gjensalg
7.1. Du må ikke selge videre enten Diskbasert programvare eller Programvarenedlastninger, med mindre det er uttrykkelig autorisert av oss og, hvis utgiveren er et annet selskap, av utgiveren også.

8. Aldersgrenser
8.1. Hvis Programvaren viser en aldersgrense, betyr det at den inneholder innhold som ikke er passende for noen som er yngre enn den angitte alderen. Hvis du er forelder eller foresatt, kan du se eu.playstation.com/parents, der du finner informasjon om hvordan du kan forhindre spill som har en viss aldersgrense fra å spille på ditt PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita- eller PlayStation®4-system.

8.2. Hvis du, eller en kontoinnehaver som du er ansvarlig for, har registrert alder som er under aldersgrensen som er angitt på bestemt Programvare, kan det være at vi forhindrer deg eller den aktuelle kontoinnehaveren fra å se, kjøpe eller bruke den aktuelle Programvaren. Når det gjelder spill-programvare er det mulig at vi forhindrer deg eller den aktuelle kontoinnehaveren fra å bruke nettmodi for spillet, selv hvis modier som ikke er på nett kan spilles på ditt PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita- eller PlayStation®4-system.

9. Personvern og bruk av Programvare på nett
9.1. «PSN» gjør det mulig for deg å bruke Programvaren på nett. Når du bruker PSN:
9.1.1. gjelder SEN tjenestevilkår og brukeravtale («SEN tjenestevilkår»), som du inngikk med Sony Network Entertainment Europe Limited da du opprettet din SEN-konto, i tillegg til disse Bruksvilkårene for programvare, og
9.1.2. vi og Sony Network Entertainment Europe Limited kan samle inn informasjon om deg. Du finner en forklaring av hvordan dine personlige opplysninger brukes i SENs og PSNs personvernerklæring.
Du finner SEN tjenestevilkår og SEN og PSN personvernerklæring på eu.playstation.com/legal.
9.1.3. Hvis Programvare er lisensiert til deg fra et annet selskap, er det også mulig at de samler inn informasjon om deg, og det vil de forklare i sin personvernerklæring.

10. Atferd i samhold på nett
10.1. Det er mulig at ditt Autoriserte system og din autoriserte Programvare som er utgitt for bruk på systemet tilbyr samholdsfunksjoner som lar deg spille med og mot andre personer, kommunisere og samhandle med andre personer og dele informasjon fra ditt Autoriserte system, spill og annen aktivitet via PSN og via andre sosiale nettverk. Din bruk av samholdsfunksjoner er underlagt flere avtaler med forskjellige selskaper:
10.1.1. disse vilkårene, og
10.1.2. SEN tjenestevilkår, og
10.1.3. SEN og PSN personvernerklæring, pluss
10.1.4. eventuelle ekstra vilkår fra Programvarens utgiver, og
10.1.5. eventuelle ekstra vilkår fra selskapet som driver det sosiale nettverket du bruker (som det kan hende du må ha en konto for).

10.2. Når du bruker samholdsfunksjoner er det mulig at du kan dele meldinger, komentarer, bilder, fotografier, videoer, spillobjekter, spillvideoer og annet materiell og andre opplysninger («Brukergenererte medier» eller «UGM»). Når du gjør dette må du oppføre deg anstendig, med respekt og med omtanke for andre. Du må ikke dele noe som er støtende eller vulgært eller bruke samholdsfunksjoner til å skade eller skremme noen. For eksempel:
10.2.1. Du må ikke dele noe som er ærekrenkende eller som krenker med henhold til rase, etnisitet, religion eller sex.
10.2.2. Du må ikke oppføre deg truende eller trakasserende.
10.2.3. Du må ikke forfølge noen.
10.2.4. Du må ikke åpne, bruke eller distribuere innhold eller materiell som krenker andres personvern eller immaterielle rettigheter.
10.2.5. Du må ikke utføre aktiviteter som bryter relevante lover.
10.2.6. Du må alltid bruke sunt folkevett og være høflig.

11. Skape og dele på nett
11.1. UGM som opprettes og deles av deg tilhører deg, men vi og, der det er aktuelt, den aktuelle Programvareutgiveren har allikevel immaterielle rettigheter i dine UGM, så du må ikke utnytte UGM kommersielt uten vårt samtykke og samtykke fra Programvareutgiveren.

11.2. Du autoriserer oss og andre PSN-brukere til å bruke, distribuere, kopiere, modifisere, vise og publisere dine UGM, din PSN Online-ID (og, hvis du velger å bruke det, ditt navn) i hele PSN, Sony Entertainment Network og andre tilknyttede tjenester som nettsteder tilknyttet Programvaren. Du autoriserer oss også til, uten betaling til deg, å lisensiere, selge og på andre måter utnytte kommersielt dine UGM (for eksempel ved å selge abonnementer på tilgang til dine UGM (alene eller kombinert med andre UGM) og/eller motta reklameinntekter i forbindelse med UGM), og å bruke dine UGM til promotering av PlayStation®-produkter, -programvare og -tjenester. Du anerkjenner at vi og andre PSN-brukere kan endre dine UGM, og du frasier deg alle immaterielle rettigheter du måtte ha til dine UGM. Ved å publisere UGM, forteller du oss at du har alle rettigheter som er nødvendige for å kunne publisere disse, og til å innvilge rettighetene som er beskrevet i denne paragrafen.

12. Hva om jeg har en ubehagelig opplevelse på nett?
12.1. Vi vil at alle skal trives i vårt samhold på nett, men vi kan ikke garantere at alle vil oppføre seg slik de skal. Derfor godtar vi ikke erstatningsansvar til deg for andre PSN.-brukeres aktiviteter og UGM, og ikke ansvar overfor andre for dine aktiviteter og UGM.

12.2. Hvis du opplever uakseptabel eller upassende atferd i spill, vil vi at du melder fra til den aktuelle utgiveren (som kan være oss).

12.3. Selv om vi kan gjøre det mulig for deg og andre brukere å publisere til sosiale nettverkstjenester, er vi ikke ansvarlige for disse tjenestene. Hvis du opplever uakseptabel eller upassende atferd på en sosial nettverkstjeneste, må du rapportere det til den aktuelle sosiale nettverkstjenesten gjennom tjenestens prosess for rapportering av problemer.

13. Rapportere fra spill vi er utgiver for
13.1. Som hjelp for deg i våre spill og i funksjoner vi tilbyr via våre Autoriserte systemer (f.eks. PSN-meldinger) inkluderer vi mekanismer for rapportering av problemer der vi tror at de vil være mest relevante. Du ser for eksempel et rapporteringsalternativ ved siden av meldinger du mottar på PSN og rapporteringsverktøy i spillet for alle spill vi utgir, hvis det aktuelle spillet har muligheter for å dele UGM. Hvis du bruker det nærmeste verktøyet for rapportering av problemer, kan det også være at du kan sende oss relevante bevis som hjelper oss med å evaluere rapporten. For eksempel:
13.1.1. Hvis du rapporterer en PSN-melding, vil du sende oss en en kopi av meldingen du rapporterer og eventuelle vedlegg i den sammen med rapporten, og
13.1.2. hvis du sender rapport om et spillobjekt eller -nivå som noen har opprettet, er det mulig at du også kan sende objektet eller nivået sammen med rapporten.
Dette betyr selvfølgelig at andre kan rapportere deg og dine UGM også.

13.2. Hvis det ikke finnes et opplegg for rapportering av problemer i et bestemt spill som vi utgir, må du gå til eu.playstation.com/griefreporting for å rapportere.

14. Overvåker vi PSN?
14.1. Ja, men vi kan ikke holde øye med all aktivitet på PSN, og vi forplikter oss ikke til å gjøre det. Men vi forbeholder oss retten til å, etter eget skjønn, overvåke og registrere all din aktivitet på PSN og til å fjerne dine UGM etter eget skjønn, uten forhåndsvarsel til deg. Din bruk av PSN og samholdsfunksjoner kan registreres og samles inn av oss eller sendes til oss av andre brukere som beskrevet i 13.1. All informasjon som samles inn på denne måten, for eksempel dine UGM, innholdet i stemme- og tekstkommunikasjon, video av din spilling, tidspunkt og sted for dine aktiviteter og ditt navn, din PSN Online-ID og IP-adresse, kan brukes av oss eller våre tilknyttede selskaper til å håndheve disse vilkårene og SEN tjenestevilkår, til å overholde loven, til å beskytte våre rettigheter og rettighetene til våre lisensgivere og brukere og til å beskytte våre ansattes og brukeres personlige sikkerhet. Denne informasjonen kan gis videre til politiet eller andre relevante myndigheter. Ved å godta disse vilkårene for bruk av programvare gir du uttrykkelig samtykke i dette.

14.2. Bruk av samholdsfunksjonene i våre Autoriserte systemer og autorisert Programvare publisert for bruk på systemet i henhold til relevante avtaler beskrevet i klausul 10.1 vil ikke bryte klausul 6.2 og 6.5 i disse Vilkårene.

15. Nettbutikker
15.1. Mens du bruker Programvare på nett kan det være at du får mulighet til å kjøpe ting fra en nettbutikk ved å bruke din SEN-lommebok. Alle kjøp utføres fra Sony Network Entertainment Europe Limited og er underlagt SEN tjenestevilkår. Sjekk bruksrettigheter og aldersrangeringer for hvert kjøp, da disse varierer fra element til element. Det er mulig at butikkene ikke er tilgjengelige i enkelte land og på enkelte språk, se eu.playstation.com/legal.

16. Programvareoppdateringer og avslutning av tjeneste
16.1. Programvare kan oppdateres fra tid til annen, noe som kan innebære at eksisterende funksjoner blir fjernet eller nye blir lagt til.

16.2. Av og til vil vi og andre utgivere anse det som nødvendig å avslutte støtte på nett for et spill. Dette betyr at funksjoner som flerspillermodi på nett og ledertavler ikke lenger vil være tilgjengelige. Hvis et spill er bare på nett, er det mulig at du ikke kan bruke det lenger.

16.3. Hvis vi bestemmer oss for å avslutte støtte på nett for et bestemt spill, vil vi prøve å kunngjøre dette med minst 90 dagers varsel via våre spillfora og på eu.playstation.com/gameservers.

16.4. Det er mulig at andre utgivere avslutter støtte på nett for sine spill og det kan være at disse forteller deg om fora eller nettsteder du bør sjekke etter oppdateringer.

17. Eiere av opphavsrett
17.1. All Programvare inneholder biblioteksprogrammer, opphavsretten til disse tilhører Sony Computer Entertainment Inc. og er eksklusivt lisensiert til oss. Andre opphavsretter og immaterielle rettigheter finnes i programvaren og kan meldes fra om til deg fra tid til annen.

18. Håndheving av Bruksvilkår for programvare
18.1. Du gir samtykke i at vi kan håndheve disse vilkårene mot deg med hensyn til all programvare, enten vi er utgiveren eller ikke.

november 2013