Spesifikke regler for konkurransen "Tilkoblet PS4 Plus"

Vilkår og betingelser

 

1.             Konkurransen "Tilkoblet PS4 Plus" ("Konkurranse") er åpen for personer som er 14 år eller eldre, og som bor i Belgia, Finland, Irland, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Russland, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike ("Deltakerland"), bortsett fra ansatte, agenter, leverandører og konsulenter hos Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper eller andre som er profesjonelt knyttet til Konkurransen ("Deltakere").

 

2.             Konkurransen åpnes for bidrag 29/01/2014 klokken 01:01 (norsk tid) ("Åpningsdatoen") og avsluttes 19/02/2014 klokken 00:59 (norsk tid) ("Sluttdatoen"). Perioden fra Åpningsdatoen til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Konkurranseperioden".

 

3.             Denne Konkurransen er kostnadsfri å delta i, og ingen kjøp av noe slag er nødvendig. Ved å delta i denne Konkurransen godtar Deltakerne og følge disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår").

 

4.             For å delta i Konkurransen må Deltakerne fullføre følgende trinn i løpet av Konkurranseperioden:

 

a)     Hvis de ikke allerede har en Sony Entertainment Network ("SEN") (tidligere kjent som PlayStation®Network)-konto, kan de opprette en med PlayStation®4-systemet eller ved å gå til http://eu.playstation.com/registration/;

b)    logge på SEN-kontoen;

c)     gå til Konkurransenettstedet på http://psplus.software.eu.playstation.com;

d)    fylle ut alle feltene;

e)     beskrive med maks. 100 ord det de liker best ved PlayStation®4, i den tilgjengelige tekstboksen; og

f)     klikke på knappen "registrering" for å motta e-postoppdateringer fra PlayStation®Plus.

 

5.             Registrering for SEN er underlagt godkjennelse av SEN Terms of Service and User Agreement (Tjenestevilkårene og Brukeravtalen) og SEN Privacy Policy (Personvernerklæringen).  

 

6.             Hver Deltaker kan bare sende inn ett (1) bidrag og bare vinne én (1) Premie (som definert nedenfor).

 

7.             Hver Deltaker må følge de generelle reglene og spesielt del 7 og 8. I tillegg kan ikke bidragene inneholde:

 

a)             pornografisk eller seksuelt innhold.

b)            grovt, støtende eller hatsk innhold.

c)             trakasserende eller nedsettende innhold.

d)            innhold som går utover personvernet eller sikkerheten til deg selv eller andre.

e)             innhold som er diskriminerende på bakgrunn av kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, religion, etnisk opphav eller nasjonalitet.

f)             voldelig eller farlig oppførsel, og/eller

g)            spam, annonser eller annen reklame

 

8.             Hver Deltaker godtar å gi Arrangøren en ikke-eksklusiv, royaltyfri rett til å bruke bidrag til kampanjer og andre formål som er relatert til Konkurransen, på alle medier, inkludert onlineplattformer som er under deres kontroll.

 

9.             Alle bidragene må være helt originale slik at de ikke bryter med tredjeparters opphavsrett. Arrangøren tar ikke på seg ansvar for Deltakere som overser disse Vilkårene, og hver Deltaker godtar å holde Arrangøren skadesløs mot eventuelle krav som oppstår fra tredjeparter på grunn av brudd på disse Vilkårene.

 

10.          Det vil være femti (50) vinnere (hver omtalt som "Vinner"). Hver Vinner velges av en uavhengig dommer som ikke kan delta i konkurransen, basert på de mest kreative beskrivelsene som har blitt sendt inn i løpet av Konkurranseperioden.

 

11.          Arrangøren skal gi hver Vinner beskjed, via e-post på e-postadressen som er tilknyttet SEN-kontoen de har brukt til å delta i Konkurransen, om at de er valgt ut i løpet av femten (15) dager etter Sluttdatoen.

 

12.          Hver Vinner vinner et tre måneders PlayStation®Plus-medlemskap i form av en kupongkode til en verdi av 14,99 EUR / 390,00 CZK / 115,00 DKK / 119,00 NOK/ 59,00 PLN / 585,00 RUB / 145,00 SEK / 18,95 CHF / 11,99 GBP ("Premie").

 

13.          For å gjøre krav på Premien må hver Vinner svare på Arrangørens e-postmelding med navn og fødselsdato i løpet av én (1) måned etter at han/hun har mottatt Arrangørens e-post.

 

14.          Abonnementspremien blir automatisk fornyet, og hver Vinner blir belastet for et periodisk abonnementsgebyr basert på et tre (3) måneders medlemskap med mindre:

a)     Vinneren avbryter abonnementet før slutten av den kostnadsfrie prøveperioden;

b)    det ikke er et kreditt- eller debetkort knyttet til Vinnerens SEN-konto; eller

c)     det ikke er nok midler i Vinnerens SEN-lommebok.

 

Deltakerne må lese tjenestevilkårene når de registrerer seg. Disse finner du på http://www.sonyentertainmentnetwork.com/no-no/servicebetingelser/.

 

15.          Kupongkoder er underlagt vilkår og betingelser for bruk. Vennligst klikk her for å få mer informasjon. Kupongkoder kan ikke overføres eller selges videre. Kupongkoder har en utløpsdato som sendes sammen med kupongkoden.

 

16.          PlayStation®Plus-abonnement er bare tilgjengelig for SEN-kontoinnehavere med tilgang til en rask Internett-tilkobling. Brukere må være minst 7 år gamle, og brukere under 18 år må ha tillatelse fra foreldrene sine - eu.playstation.com/legal. PlayStation®Plus-innhold og -tjenester varierer avhengig av hvor gammel abonnenten er. Onlinefunksjoner til spesifikke spill kan trekkes tilbake med forvarsel - eu.playstation.com/gameservers. Det er ikke garantert at tjenesten er tilgjengelig. På slutten av abonnementet blir abonnementet automatisk fornyet hvis du ikke foretar deg noe i henhold til SEN Tjenestevilkårene, og du blir belastet med midler fra SEN-lommeboken din. Fullstendige vilkår og betingelser finner du under SEN Tjenestevilkårene på http://eu.playstation.com/legal.

 

17.          Premiene må godtas slik de er oppgitt, og kan ikke utsettes. Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en premie av samme verdi.

 

18.          Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

 

19.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

 

20.          Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Konkurransen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

 

21.          Arrangøren kommer i rimelig grad til å prøve å sende Premien, via e-post, til hver vinner i løpet av fem (5) dager etter at de har mottatt en Vinners opplysninger.

 

22.          Hvis Premien ikke fungerer som den skal eller er skadet når den ble levert, må Arrangøren varsles skriftlig i løpet av sju (7) dager etter leveringsdatoen. Hvis ikke anses Premien som godtatt slik den ble levert. Dette påvirker ikke en vinners lovbestemte rettigheter (hvis de har noen).

 

23.          Arrangøren kan, etter eget skjønn, publisere Vinnernes navn på Arrangørens nettsted(er). Navnet på hver Vinner blir på rimelig forespørsel gjort tilgjengelig til de som sender et brev vedlagt en frankert og adressert konvolutt merket Connected PS4 Plus til følgende adresse: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i løpet av seks (6) uker etter Sluttdatoen.

 

24.          Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag eller levere en Premie.

 

25.          Hver Vinner kan måtte betale skatt på Premien som vinnes i henhold til skattelovene i deres jurisdiksjon.

 

26.          Generelle regler gjelder for denne Konkurransen. Du kan klikke her for å se de generelle reglene.

 

27.          "Arrangøren" er: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

28.          Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.