Justere Tema Innstillinger

PS3™

Last ned pakke for å lage tema

Lag dine egne temaer for PS3.

LISENSAVTALE FOR RETNINGSLINJENE FOR TEMA OG UTVIKLINGSVERKTØYET FOR TEMA TIL PlayStation®3

LES DENNE LISENSAVTALEN NØYE FOR Å FORSTÅ RETTIGHETENE OG PLIKTENE DINE.
Versjon 1.0 (23. oktober 2007)

ALL BRUK AV ELLER TILGANG TIL SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. ("SCE")S RETNINGSLINJER FOR TEMA TIL PlayStation®3 ("PS3TM") ELLER UTVIKLINGSVERKTØYET FOR TEMA TIL PS3TM AVHENGER UTTRYKKELIG AV AT DU GODTAR VILKÅRENE I DENNE AVTALEN.

Denne avtalen er en kontrakt mellom deg og SCE. Denne avtalen gjelder Retningslinjer for tema til PS3TM, Utviklingsverktøyet for tema til PS3TM, eventuelle oppdateringer, oppgraderinger, nye versjoner og all informasjon eller støtte som gis i tilknytning til dette (betegnet samlet som Verktøyene).

1. LISENSBEVILLING

Verktøyene er underlagt vilkårene i denne avtalen, og de lisensieres til deg utelukkende til personlig og ikke-kommersiell bruk for at du skal kunne utvikle, bruke og distribuere temaer (som definert nedenfor) utelukkende til og på PS3TM-systemet og i samsvar med Retningslinjene for tema til PS3TM. Temaer er tilpassede avbildninger, bilder eller lyder som er laget av brukerne for å tilpasse Xross Media Bar på PS3TM-systemet på elementer som bakgrunner, ikoner, miniatyrbilder og bakgrunnsmusikk. Alle åndsverkrettigheter til Verktøyene tilhører SCE, og all bruk av Verktøyene skal være underlagt vilkårene i denne avtalen og alle gjeldende lover om opphavsrett og immaterielle rettigheter. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt i denne avtalen, forbeholder SCE seg alle rettigheter, interesser og rettsmidler. Denne lisensen kan oppheves av SCE når som helst etter underretning av deg.

2. RESTRIKSJONER

2.1 Du kan ikke gjøre noen av de følgende handlingene når du får tilgang til eller bruker noen av Verktøyene:

(i) endre, drive omvendt utvikling av, dekompilere eller demontere noen del av Verktøyene, i den grad loven tillater det;

(ii) forstyrre noe system, maskinvare, programvare eller nettverk;

(iii) lede aktiviteter som kan bryte lokale, statlige eller føderale forskrifter eller lover;

(iv) lage eller implementere noe innhold eller lyd som kan være skadelig for SCE, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, lisensgivere eller brukere, for eksempel en kode eller et virus som kan skade eiendom eller forstyrre bruken av noe system, maskinvare, programvare eller nettverk; og

(v) utnytte Verktøyene på noen annen måte enn å bruke dem i samsvar med den medfølgende dokumentasjonen og denne avtalen.

2.2 Du kan ikke gjøre noen av de følgende handlingene når du lager eller distribuerer temaer:

(i) bruke språk, bilder eller lyder som kan være krenkende, vulgære, hatske, vanærende, truende, ærekrenkende, mobbende, eller som krenker rase, etnisitet, religion eller kjønn;

(ii) bruke noen av SCEs eller dets datterselskapers varemerker, tjenestemerker eller logoer;

(iii) bruke språk, bilder eller lyder som kan svekke, ringeakte eller undergrave varemerker, tjenestemerker, goodwill eller omdømme for SCE eller dets datterselskaper, utgivere, lisensgivere eller tilknyttede selskaper;

(iv) bruke språk, bilder eller lyder som kan være kommersielle av natur, for eksempel annonser, kunngjøringer, markedsføring eller reklamer; og

(v) bruke bilder eller lyder eller åndsverk som tilhører en part som ikke har gitt deg uttrykt tillatelse til å bruke, endre, reprodusere og distribuere.

Uten begrensning av noen av SCEs rettsmidler godtar du ugjenkallelig at du skal øyeblikkelig avslutte bruk og distribusjon av temaer etter varsel fra SCE. Du godtar også at du skal samarbeide med SCE, på din bekostning, for å fjerne temaene fra webområdet eller annet materiell eller utstyr og redusere eventuelle skader for SCE.

3. DISTRIBUSJONSKRAV

Skulle du velge å distribuere temaene til en tredjepart, må du gi beskjed med temaene om at du leverer dem SOM DE ER uten fremstillinger eller garantier fra SCE, og at SCE ikke har godkjent eller på noen måte er tilknyttet temaene dine.

4. GARANTIFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRENSNING

Din bruk av Verktøyene og din utvikling, bruk og distribusjon av temaer er på egen risiko. Det gis ingen garanti om kvaliteten, tilgjengeligheten eller funksjonaliteten til Verktøyene. Verktøyene leveres SOM DE ER. SCE frasier seg alle uttrykte eller underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og fravær av krenkelser. SCE KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR TAP AV DATA, TAP AV INNTEKT ELLER ANDRE TAP ELLER SKADER FOR DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, ENTEN DE ER DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER FØLGESMESSIGE, UANSETT HVORDAN DE OPPSTÅR, SOM ET RESULTAT AV NEDLASTING ELLER BRUK AV VERKTØYENE ELLER EVENTUELL UTVIKLING, BRUK ELLER DISTRIBUSJON AV TEMAENE SELV OM SCE ER BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. DE FOREGÅENDE BEGRENSNINGENE, EKSKLUSJONENE OG GARANTIFRASKRIVELSENE SKAL GJELDE I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, SELV OM EVENTUELLE RETTSMIDLER IKKE OPPFYLLER HOVEDFORMÅLET.

5. GENERELT JURIDISK
SCE kan etter eget skjønn når som helst endre vilkårene i denne avtalen. Hvis du fortsetter å bruke Verktøyene eller utvikle eller distribuere temaene, betyr det at du godtar eventuelle endringer av denne avtalen.

Godta

Ikke godta

Justere Tema Innstillinger

Lag ditt eget brukerdefinerte tema til PS3

Følg vår trinnvise veiledning for å gi din PS3 XMB (XrossMediaBar)-meny et unikt utseende.


Velg et nytt tema

Finn ut hvordan du velger et nytt tema når du har lastet det ned eller overført det til PS3-systemet.


Last ned temaer fra PlayStation Store

Pynt opp XMB™ (XrossMediaBar)-menyen med en rekke flotte nedlastinger.


Velge et bilde som bakgrunn

Finn ut hvordan du kan velge et bilde under Foto til å bli bakgrunn på PS3-systemet.


Tematiser PS3-systemet

Tilpass PlayStation 3-systemet med ulike farger, bilder og ikoner.


Last ned pakke for å lage tema


Brukerdefinere bakgrunn og tekst på skjermen

Finn ut hvordan du lager din egen bakgrunn og endrer skrifttypen på skjermen.

Del

Google+

Relatert systemprogramvare

Last ned den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren til PS3 nå.

Finn ut hva som er inkludert i oppdateringen 4.7 Forklaring av systemprogramvare Arkiv for systemprogramvare

Klagerapport

Klagerapport

Fortell oss hvis noen ødelegger onlineopplevelsen din med PlayStation.

Finn ut mer

PS3-feilkoder

PS3-feilkoder

Bruk dette praktiske verktøyet for å få mer informasjon om feilkoder og forslag til løsninger.

Finn ut mer