RSS

Nedenfor finner du en liste over feeder som er tilgjengelig fra playstation.com. Kopier disse lenkene inn i feedleseren din for å fortsette.

rss playstation.com

Vilkår og betingelser for RSS PlayStation.com

Les disse vilkårene og betingelsene ("vilkårene") nøye før du laster ned en RSS-feed fra PlayStation.com. Vær oppmerksom på at du ved å laste ned en RSS-feed antas å ha godtatt disse vilkårene.

Vi kan, etter eget forgodtbefinnende, endre, legge til eller fjerne deler av disse vilkårene når som helst ved å oppdatere innholdet på denne siden. Du bør derfor gå til denne siden hver gang du laster ned en RSS-feed.

1. Lisens

Sony Computer Entertainment Europe Limited ("SCEE") gir deg en gratis og ikke-eksklusiv lisens til å vise informasjon og/eller materiale som du velger å motta fra PlayStation.com ("innholdet"), på nettstedet ditt ("nettstedet"). Alle immaterialrettigheter i innholdet skal fortsatt tilhøre SCEE og/eller lisenshaverne.

2. Nettstedet

Du har ikke lov til å bruke innholdet på et nettsted som inneholder noe av følgende:

  • fremming av eller oppfordring til illegale og/eller kriminelle aktiviteter
  • injurierende eller misledende ytringer
  • diskriminering eller hat, blant annet når det gjelder rase, religion, kjønn og seksuell legning
  • innhold som ikke respekterer opphavsrett eller andre immaterialrettigheter, eller som oppfordrer andre til å ikke respektere det
  • pornografisk, blasfemisk, støtende eller uanstendig innhold
  • innhold som krenker en persons privatliv eller oppfordrer brukere til å gjøre det

Uavhengig av listen ovenfor kan SCEE oppheve lisensen når som helst dersom de anser at nettstedet ditt ikke egner seg for bruk av innholdet.

Du har ikke lov til å endre eller legge noe til innholdet, og du skal heller ikke antyde at SCEE, tilknyttede selskaper eller PlayStation støtter nettstedet.

3. Anerkjenne opphavssted og legge ved en lenke til PlayStation.com

Alt innhold på nettstedet må ha følgende anerkjennelse av opphavssted: "Innhold fra PlayStation.com"

Hvis det er mulig, skal du inkludere en virksom lenke til siden på PlayStation.com der innholdet er. Hvis dette ikke er mulig, skal du vise URL-en du kan bruke for å få tak i innholdet, på skjermen.

4. Garantier, ansvar & skadeerstatning

Du garanterer overfor SCEE at nettstedet følger alle gjeldende lover og regler, og at brukerne av nettstedet må innrette seg etter vilkårene, de samme vilkårene som er oppgitt her, når det gjelder deres bruk av innholdet.

Innholdet tilbys "slik det er", og det gis ingen garanti i forhold til det. I den grad loven tillater det, skal SCEE, tilknyttede selskaper og lisenshaverne ikke kunne holdes ansvarlige for eventuelle tap eller skader som du eller en tredjepart påføres, uansett hvordan disse oppstår, og uansett om de er direkte eller indirekte, tilfeldige eller avledet av bruk av innholdet. Du samtykker herved til at SCEE ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle skader, kostnader og utgifter, inkludert påregnelige advokathonorarer og utgifter ved rettstvister, som oppstår som følge av brudd på vilkårene eller på annen måte i forbindelse med din bruk av innholdet.

5. Opphør

Du kan oppheve vilkårene, og spesielt lisensen som gis i avsnitt 1, ved å ødelegge eller fjerne alle kopier av innholdet fra nettstedet, alle harddiskstasjoner, nettverk og andre lagringsmedier.

Vi forbeholder oss retten til å når som helst oppheve disse vilkårene, og spesielt lisensen som gis i avsnitt 1, uten å holdes ansvarlig. Hvis vi gjør dette, må du ødelegge alle kopier av innholdet når vi varsler deg om opphør.

6. Gjeldende lovgivning

Disse vilkårene og betingelsene er underlagt engelsk lovgivning, og engelske domstoler skal ha eksklusiv jurisdiksjon

Nyttig informasjon

Hva er denne siden?

Dette er en RSS-feed fra PlayStation.com. Med RSS-feed kan du holde deg oppdatert om nyheter og features fra PlayStation.com.

For å abonnere på det trenger du en nyhetsleser eller en annen lignende innretning.

 

Hva er RSS?

RSS står for Really Simple Syndication

RSS-feed kan benyttes av RSS-lesere, nyhetslesere eller annen lignende programvare. Disse kan brukes til å abonnere på denne feeden og informere deg om alle oppdateringer på PlayStation.com. Hvis du vil bruke denne feeden for å vise PlayStation.com-innhold på nettstedet ditt, må du lese vilkår og betingelser her.

Merk: Bruk av denne feeden skal kun skje i henhold til våre vilkår og betingelser nedenfor.

 

Slik abonnerer du på denne RSS-feeden

Du kan gjøre ett av følgende for å abonnere på denne feeden:

  • Dra det oransje RSS-ikonet som vises ovenfor, inn i RSS-leseren.